Trường PTDTNT Ngọc Hồi triển khai đến toàn thể GV, HS thực hiện phương thức dạy, học trực tuyến trên MICROSOFT TEAMS

Trường PTDTNT Ngọc Hồi triển khai đến toàn thể GV, HS thực hiện phương thức dạy, học trực tuyến trên MICROSOFT TEAMS

Lượt xem:

1/ GIÁO VIÊN: nhấn vào link này để xem hướng dẫn tạo đề kiểm tra, giao đề kiểm tra cho học sinh làm, nộp trực tuyến 2/ GIÁO VIÊN: nhấn vào link này để xem hướng dẫn dạy học trực tuyến bằng MICROSOFT TEAMS 3/ HỌC SINH: nhấn vào link này để xem hướng dẫn học trực tuyến bằng MICROSOFT TEAMS 4/ Có thể tải tài liệu HD dạy, học trực tuyến bằng MICROSOFT TEAMS ở phía dưới ...