Trường PTDTNT Ngọc Hồi triển khai đến toàn thể GV, HS thực hiện phương thức dạy, học trực tuyến trên MICROSOFT TEAMS

Trường PTDTNT Ngọc Hồi triển khai đến toàn thể GV, HS thực hiện phương thức dạy, học trực tuyến trên MICROSOFT TEAMS

Lượt xem:

1/ GIÁO VIÊN: nhấn vào link này để xem hướng dẫn tạo đề kiểm tra, giao đề kiểm tra cho học sinh làm, nộp trực tuyến 2/ GIÁO VIÊN: nhấn vào link này để xem hướng dẫn dạy học trực tuyến bằng MICROSOFT TEAMS 3/ HỌC SINH: nhấn vào link này để xem hướng dẫn học trực tuyến bằng MICROSOFT TEAMS 4/ Có thể tải tài liệu HD dạy, học trực tuyến bằng MICROSOFT TEAMS ở phía dưới ...
Trường PTDTNT Ngọc Hồi triển khai đến CB,GV,NV thực hiện đăng ký BHXH trên cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam

Trường PTDTNT Ngọc Hồi triển khai đến CB,GV,NV thực hiện đăng ký BHXH trên cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam

Lượt xem:

Nháy vào đường link này để đăng ký BHXH VSSID ...
Chi bộ trường PTDTNT Ngọc Hồi tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại TCCS Đảng và Đảng viên năm 2020

Chi bộ trường PTDTNT Ngọc Hồi tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại TCCS Đảng và Đảng viên năm 2020

Lượt xem:

13h30 chiều ngày 7/12/2020 Chi bộ Trường PTDTNT Ngọc Hồi tiến hành Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại TCCS Đảng và Đảng viên năm 2020 ...
Tập huấn SMART LMS-Bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

Tập huấn SMART LMS-Bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

Lượt xem:

Nháy vào đây để đăng nhập tài khoản Nháy vào đây để xem video hướng dẫn học tập Tài khoản học viên (Giáo viên và Cán bộ quản lý phổ thông) 3.1. Thời gian: + CBQL bắt đầu từ ngày 26/11/2020 + GV: bắt đầu từ ngày 6/12/2020       3.2. Chức năng và nhiệm vụ Cập nhật thông tin tài khoản cá nhân chính xác Đăng ký đúng môn học... ...
Trường PTDTNT Ngọc Hồi khai giảng năm học 2020 – 2021

Trường PTDTNT Ngọc Hồi khai giảng năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »