Giới thiệu

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NGỌC HỒI TỈNH KON TUM

 Trường phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) Ngọc Hồi tiền thân là trường Trung học phổ thông DTNT Ngọc Hồi được thành lập năm 1992, đến năm 2004, trường được chia tách và đổi tên thành trường phổ thông DTNT Ngọc Hồi theo Quyết định số: 293/QĐ-CT, ngày 7 tháng 9 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum.

Với đặc thù của một trường dân tộc nội trú, nơi hội tụ, học tập và rèn luyện của các em học sinh với đa thành phần dân tộc như: Xê- Đăng, Giẻ- Triêng, Mường, Tày, Thái, Ka doong ….. nên mục tiêu xuyên suốt của nhà trường trong 28 năm thành lập đó là gắn giáo dục văn hóa với gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Trong những năm học qua, nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy học và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa mang giá trị cộng đồng, vừa phát huy được giá trị văn hóa của dân tộc, vừa hòa nhập với xu thế phát triển của thời đại.

Trường phổ thông DTNT Ngọc Hồi đóng chân tại thị trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, một Huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Kon Tum, với 17 dân tộc anh em cùng sinh sống. Từ đó tới nay, trải qua 28 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển cũng đủ để chúng ta nhìn lại những kết quả đã làm được và khẳng định những đóng góp không nhỏ của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.

           Lịch sử nhà trường từ năm 1992 đến nay là cả một chặng đường đầy gian nan, thử thách. Nhìn lại chặng đường lịch sử 28 năm, chúng ta tự hào về những thành quả và quá trình phát triển của mái trường Dân tộc nội trú. Năm 1992 từ một mái trường đơn sơ với dãy nhà tạm đến nay trường đã có 12 lớp học với hơn 325 học sinh và 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất nhà trường khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học;  nhiều cán bộ, giáo viên đang theo học các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị. Các thầy cô không ngừng tự học, tự bồi dưỡng và phấn đấu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong số những thầy cô ấy, có những người đã trưởng thành và giữ những vị trí quan trọng ở các đơn vị giáo dục khác nhau.

            Cùng với sự phát triển của giáo dục Huyện nhà, trải qua nhiều giai đoạn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ và các thế hệ Hiệu trưởng, trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ngọc Hồi từng bước vươn lên mạnh mẽ và vững chắc, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững. Nhà trường nhiều năm liên tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân Huyện Ngọc Hồi tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì lập được nhiều thành tích xuất sắc.

          Đặc biệt, nhà trường đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đoàn công tác của lãnh đạo Bộ Gíao dục và Đào tạo, đoàn công tác của lãnh đạo Tỉnh Kon Tum, đoàn công tác của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị bạn về thăm.

          Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò luôn phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần hiếu học, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên đạt được những thành quả cao nhất. Tự hào dưới mái trường 28 năm tuổi, thầy và trò trường phổ thông DTNT huyện Ngọc Hồi tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; thường xuyên hoàn thiện và cập nhật các chương trình giáo dục tiên tiến, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị, xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh giao lưu học tập; tiếp tục đưa trường phát triển lên tầm cao mới.

         Chặng đường tiếp nối sau 28 năm xây dựng và phát triển, với nhiều vận hội và thách thức của giai đoạn hội nhập quốc tế, của cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 cùng với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đặt ra cho nhà trường những nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục xây dựng và nâng cao sức mạnh của tập thể sư phạm và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện, cơ hội để giáo viên và học sinh phát huy năng lực trong các hoạt động giáo dục; đổi mới công tác quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh.

          Chúng ta vững tin, tự hào truyền thống của trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ngọc Hồi trong suốt 28 năm qua là động lực thôi thúc để thực hiện tốt những mục tiêu, định hướng, kế hoạch phát triển của nhà trường trong tương lai về đích thành công.

 

                                                                                                              Ngọc Hồi, ngày 29 tháng 6 năm 2020

                                                                                                                           LƯU QUÍ BÌNH

                                                                                                                    Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng