Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 384/BGDĐT-NGCBQLGD 12/02/2020 Thông báo, Số 384/BGDĐT-NGCBQLGD về việc tổ chức thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020