Tập huấn SMART LMS-Bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

Lượt xem:

Đọc bài viết

 1. Nháy vào đây để đăng nhập tài khoản
 2. Nháy vào đây để xem video hướng dẫn học tập
 3. Tài khoản học viên (Giáo viên và Cán bộ quản lý phổ thông)

3.1. Thời gian: + CBQL bắt đầu từ ngày 26/11/2020

+ GV: bắt đầu từ ngày 6/12/2020

      3.2. Chức năng và nhiệm vụ

 • Cập nhật thông tin tài khoản cá nhân chính xác
 • Đăng ký đúng môn học tham gia bồi dưỡng. Mỗi học viên đăng ký 1 môn học cấp chứng chỉ. Có thể học thêm các môn tham khảo theo nhu cầu cá nhân.
 • Hoàn thành các nội dung khóa học đúng thời hạn theo công thức 5-3-7
  • 5 ngày học trực tuyến: đạt yêu cầu về tiến độ tự học
  • 3 ngày học trực tiếp
  • 7 ngày ôn tập, làm bài và nộp bài.
 • Hoàn thành các bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận và bài Kế hoạch cuối khóa
 • Hoàn thành các nội dung khảo sát theo quy định

 3.3. Thông tin tài khoản

Link truy cập: https://taphuan.csdl.edu.vn/

          Tài khoản: email cá nhân học viên theo danh sách đăng ký

          Mật khẩu: Demo@123

Link video hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYHixchjXjhm2BkD0W_wEU418YvfUJ6cl

          File hướng dẫn sử dụng gửi kèm: HDSD dành cho GVPT

          Tổng đài 18008000 (nhánh 2) miễn phí (hỗ trợ 24/7)

                   Lưu ý đối với học viên:

          – Cập nhật thông tin cá nhân đầy đủ và chính xác, đăng ký đúng môn học.

 • Các thông tin: Họ tên, ngày sinh, số điện thoại, giới tính, dân tộc, địa bàn, trình độ… Học viên tự cập nhật được -> học viên chịu trách nhiệm thông tin này.
 • Các thông tin: EmailTruy cập link này để đăng nhập tài khoản: và trường học là cố định. Trường hợp thay đổi email, thay đổi trường học, bổ sung/giảm học viên thầy cô báo về Sở/phòng GD để cập nhật.

          – Đổi mật khẩu ngay lần đầu Đăng nhập, mật khẩu yêu cầu ít nhất 8 ký tư, gồm chữ thường, chữ HOA, số và ký tự đặc biệt.