Trường PTDTNT Ngọc Hồi triển khai đến toàn thể GV, HS thực hiện phương thức dạy, học trực tuyến trên MICROSOFT TEAMS

Lượt xem:

Đọc bài viết

1/ GIÁO VIÊN: nhấn vào link này để xem hướng dẫn tạo đề kiểm tra, giao đề kiểm tra cho học sinh làm, nộp trực tuyến

2/ GIÁO VIÊN: nhấn vào link này để xem hướng dẫn dạy học trực tuyến bằng MICROSOFT TEAMS

3/ HỌC SINH: nhấn vào link này để xem hướng dẫn học trực tuyến bằng MICROSOFT TEAMS

4/ Có thể tải tài liệu HD dạy, học trực tuyến bằng MICROSOFT TEAMS ở phía dưới