Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Đề án

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 41 /BC-NTNH
Ngày ban hành 29/09/2020
Loại văn bản Báo cáo,
Trích yếu BÁO CÁO Tổng kết việc thực hiện Đề án về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 (Kèm theo Kế hoạch Số: 89 /KH-SGDĐT, ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum)
Xem văn bản Xem Online
Tải về