Hướng dẫn sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử và sổ đăng bộ điện tử trong nhà trường từ năm học 2020-2021

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1347/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành 29/09/2020
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Công văn số: 1347/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, sổ đăng bộ điện tử trong nhà trường từ năm học 2020-2021
Xem văn bản Xem Online
Tải về