SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Dân tộc Nội Trú Ngọc Hồi
Học kỳ 1, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 07/12/2020


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10A 50 1 10A 50
2 10B 50 2 10B 50
3 10C 50 3 10C 50
4 10D 50 4 10D 50
5 10E 50 5 10E 50
6 11A 50 6 11A 50
7 11B 50 7 11B 50
8 11C 50 8 11C 50
9 12A 50 9 12A 50
10 12B 50 10 12B 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net