SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Dân tộc Nội Trú Ngọc Hồi
Học kỳ 1, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 07/12/2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Trịnh Thanh Hùng Toán 10D(4), 10E(4), 11A(4), 11B(4), 16
Nguyễn Văn Thăng Toán 10A(4), 11C(4), 8
Nguyễn Lưu Thủy Diệu Sinh hoat 10D(1), 1
Nguyễn Lưu Thủy Diệu 10B(3), 10D(3), 12B(4), 10
Võ Thị Hồng Lệ 10A(3), 10C(3), 12A(4), 10
Trịnh Thị Thuỳ 10E(3), 11A(3), 11B(3), 11C(3), 12
Nguyễn Thành Công Sinh hoat 11A(1), 1
Nguyễn Thành Công Sinh 11A(1), 12A(2), 12B(2), 5
Nguyễn Thành Công Công nghệ 10A(2), 10D(2), 10E(2), 6
Quyền Thị Thực Địa 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 8
Lê Hữu Hải Tin 11A(2), 11B(2), 11C(2), 6
Đinh Hữu Hạnh Tin 10A(2), 10B(2), 10C(2), 10D(2), 10E(2), 12A(2), 12B(2), 14
Dương Thị Đức Sinh hoat 10C(1), 1
Dương Thị Đức Sinh 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 11B(1), 11C(1), 7
Dương Thị Đức Công nghệ 10C(2), 2
Nguyễn Thanh Sơn Toán 12B(4), 4
Đặng Thị ánh Tuyết Sinh hoat 12A(1), 1
Đặng Thị ánh Tuyết Địa 12A(2), 12B(2), 4
Hoàng Thị Hà Sinh hoat 11C(1), 1
Hoàng Thị Hà Sử 10A(2), 10B(2), 10C(2), 10D(2), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11
Nguyễn Xuân Quang Sinh hoat 10E(1), 1
Nguyễn Xuân Quang Sử 10E(2), 12A(1), 12B(1), 4
Huỳnh Thị Thanh Hường Sinh hoat 10B(1), 1
Huỳnh Thị Thanh Hường Công nghệ 10B(2), 11A(2), 11B(2), 11C(2), 12A(1), 12B(1), 10
Võ Chí Chiến A.Văn 10A(4), 10D(4), 10E(4), 11B(4), 16
Nguyễn Thị Tiến A.Văn 10B(4), 10C(4), 12B(4), 12
Phan Thị Tâm A.Văn 11A(4), 11C(4), 12A(4), 12
Ngô Thị Hằng Hóa 10B(2), 10D(2), 11A(2), 11C(2), 8
Phạm Thị Hoài Thu Hóa 10A(2), 10C(2), 10E(2), 12B(3), 9
Trần Thị ánh Tuyết Sinh hoat 11B(1), 1
Trần Thị ánh Tuyết Hóa 11B(2), 12A(3), 5
Nguyễn Thị Thanh Nga Sinh hoat 12B(1), 1
Nguyễn Thị Thanh Nga Văn 10C(4), 10E(4), 12B(4), 12
Đường Đõ Quyên Văn 10B(4), 10D(4), 11A(4), 11C(4), 16
Phạm Thị Kế Oanh GDCD 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 12A(1), 12B(1), 10
Nguyễn Văn Bắc Toán 10B(4), 10C(4), 12A(4), 12
Lê Thị Hải_V Sinh hoat 10A(1), 1
Lê Thị Hải_V Văn 10A(4), 11B(4), 12A(4), 12

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net