SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Dân tộc Nội Trú Ngọc Hồi
Học kỳ 1, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 07/12/2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Trịnh Thanh Hùng Toán 10D(2), 10E(2), 11A(2), 11B(2), 8
Nguyễn Văn Thăng Toán 10A(2), 11C(2), 4
Nguyễn Lưu Thủy Diệu 10B(1), 10D(1), 2
Võ Thị Hồng Lệ 10A(1), 10C(1), 2
Trịnh Thị Thuỳ 10E(1), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 4
Lê Hữu Hải Nghề PT 11A(3), 11B(3), 11C(3), 9
Nguyễn Thanh Sơn Toán 12B(2), 2
Đặng Thị ánh Tuyết Địa 12A(2), 12B(2), 4
Nguyễn Xuân Quang Sử 12A(2), 12B(2), 4
Võ Chí Chiến A.Văn 10A(1), 10D(1), 10E(1), 11B(1), 4
Nguyễn Thị Tiến A.Văn 10B(1), 10C(1), 12B(2), 4
Phan Thị Tâm A.Văn 11A(1), 11C(1), 12A(2), 4
Ngô Thị Hằng Hóa 10B(2), 10D(2), 11A(2), 11C(2), 8
Phạm Thị Hoài Thu Hóa 10A(2), 10C(2), 10E(2), 6
Trần Thị ánh Tuyết Hóa 11B(2), 2
Văn Minh Trung GDQP-AN 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 12A(1), 12B(1), 10
Phan Hiệu Thể Dục 10A(2), 10B(2), 12A(2), 12B(2), 8
Bùi Viết Thanh Thể Dục 10C(2), 10D(2), 10E(2), 11A(2), 11B(2), 11C(2), 12
Nguyễn Thị Thanh Nga Văn 10C(2), 10E(2), 12B(2), 6
Đường Đõ Quyên Văn 10B(2), 10D(2), 11A(2), 11C(2), 8
Phạm Thị Kế Oanh GDCD 12A(1), 12B(1), 2
Nguyễn Văn Bắc Toán 10B(2), 10C(2), 12A(2), 6
Lê Thị Hải_V Văn 10A(2), 11B(2), 12A(2), 6

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net