SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Dân tộc Nội Trú Ngọc Hồi
Học kỳ 1, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 07/12/2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
10A Sinh hoat(1), Toán(4), Lý(3), Sinh(1), Hóa(2), Tin(2), Văn(4), Sử(2), Địa(1), GDCD(1), A.Văn(4), Công nghệ(2), 27
10B Sinh hoat(1), Toán(4), Lý(3), Sinh(1), Hóa(2), Tin(2), Văn(4), Sử(2), Địa(1), GDCD(1), A.Văn(4), Công nghệ(2), 27
10C Sinh hoat(1), Toán(4), Lý(3), Sinh(1), Hóa(2), Tin(2), Văn(4), Sử(2), Địa(1), GDCD(1), A.Văn(4), Công nghệ(2), 27
10D Sinh hoat(1), Toán(4), Lý(3), Sinh(1), Hóa(2), Tin(2), Văn(4), Sử(2), Địa(1), GDCD(1), A.Văn(4), Công nghệ(2), 27
10E Sinh hoat(1), Toán(4), Lý(3), Sinh(1), Hóa(2), Tin(2), Văn(4), Sử(2), Địa(1), GDCD(1), A.Văn(4), Công nghệ(2), 27
11A Sinh hoat(1), Toán(4), Lý(3), Sinh(1), Hóa(2), Tin(2), Văn(4), Sử(1), Địa(1), GDCD(1), A.Văn(4), Công nghệ(2), 26
11B Sinh hoat(1), Toán(4), Lý(3), Sinh(1), Hóa(2), Tin(2), Văn(4), Sử(1), Địa(1), GDCD(1), A.Văn(4), Công nghệ(2), 26
11C Sinh hoat(1), Toán(4), Lý(3), Sinh(1), Hóa(2), Tin(2), Văn(4), Sử(1), Địa(1), GDCD(1), A.Văn(4), Công nghệ(2), 26
12A Sinh hoat(1), Toán(4), Lý(4), Sinh(2), Hóa(3), Tin(2), Văn(4), Sử(1), Địa(2), GDCD(1), A.Văn(4), Công nghệ(1), 29
12B Sinh hoat(1), Toán(4), Lý(4), Sinh(2), Hóa(3), Tin(2), Văn(4), Sử(1), Địa(2), GDCD(1), A.Văn(4), Công nghệ(1), 29

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net