SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Dân tộc Nội Trú Ngọc Hồi
Học kỳ 1, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 07/12/2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
10A Toán(2), Lý(1), Hóa(2), Văn(2), A.Văn(1), Thể Dục(2), GDQP-AN(1), 11
10B Toán(2), Lý(1), Hóa(2), Văn(2), A.Văn(1), Thể Dục(2), GDQP-AN(1), 11
10C Toán(2), Lý(1), Hóa(2), Văn(2), A.Văn(1), Thể Dục(2), GDQP-AN(1), 11
10D Toán(2), Lý(1), Hóa(2), Văn(2), A.Văn(1), Thể Dục(2), GDQP-AN(1), 11
10E Toán(2), Lý(1), Hóa(2), Văn(2), A.Văn(1), Thể Dục(2), GDQP-AN(1), 11
11A Toán(2), Lý(1), Hóa(2), Văn(2), A.Văn(1), Thể Dục(2), Nghề PT(3), GDQP-AN(1), 14
11B Toán(2), Lý(1), Hóa(2), Văn(2), A.Văn(1), Thể Dục(2), Nghề PT(3), GDQP-AN(1), 14
11C Toán(2), Lý(1), Hóa(2), Văn(2), A.Văn(1), Thể Dục(2), Nghề PT(3), GDQP-AN(1), 14
12A Toán(2), Văn(2), Sử(2), Địa(2), GDCD(1), A.Văn(2), Thể Dục(2), GDQP-AN(1), 14
12B Toán(2), Văn(2), Sử(2), Địa(2), GDCD(1), A.Văn(2), Thể Dục(2), GDQP-AN(1), 14

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net