SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Dân tộc Nội Trú Ngọc Hồi
Học kỳ 1, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 07/12/2020


DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 SH Sinh hoat Xã hội  
2 TOAN Toán Tự nhiên  
3 LY Tự nhiên  
4 SINH Sinh Tự nhiên  
5 HOA Hóa Tự nhiên  
6 TIN Tin Tự nhiên  
7 VAN Văn Xã hội  
8 SU Sử Xã hội  
9 DIA Địa Xã hội  
10 GDCD GDCD Xã hội  
11 AV A.Văn Xã hội  
12 AN A.Nhạc Xã hội  
13 MT Hoạ Xã hội  
14 TD Thể Dục Xã hội  
15 CN Công nghệ Tự nhiên  
16 NPT Nghề PT Tự nhiên  
17 QP GDQP-AN Tự nhiên  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net