SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Dân tộc Nội Trú Ngọc Hồi
Học kỳ 1, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 07/12/2020


DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 V.Nam2 Hồ Viết V.Nam2 Nam  
2 Hùng Trịnh Thanh Hùng Nam  
3 V.Nam3 Hồ Viết V.Nam3 Nam  
4 Thăng Nguyễn Văn Thăng Nam  
5 V.Nam1 Hồ Viết V.Nam1 Nam  
6 Tùng Võ Thanh Tùng Nam  
7 Diệu Nguyễn Lưu Thủy Diệu Nữ  
8 Lệ Võ Thị Hồng Lệ Nữ  
9 Thuỳ Trịnh Thị Thuỳ Nữ  
10 Tổng A Tổng Nam  
11 Công Nguyễn Thành Công Nam  
12 Thực Quyền Thị Thực Nữ  
13 Hải Lê Hữu Hải Nam  
14 Hạnh Đinh Hữu Hạnh Nam  
15 Đức Dương Thị Đức Nữ  
16 Hồ Thị Mai Lý Nữ  
17 Lê Văn Xô Nam  
18 Sơn Nguyễn Thanh Sơn Nam  
19 Trang Trần Thị Huyền Trang Nữ  
20 Tuyết_Đ Đặng Thị ánh Tuyết Nữ  
21 Hoàng Thị Hà Nữ  
22 Quang Nguyễn Xuân Quang Nam  
23 Hường Huỳnh Thị Thanh Hường Nữ  
24 Chiến Võ Chí Chiến Nam  
25 Phước Nguyễn Thị Kiều Phước Nam  
26 Thúy Phạm Thị Thúy Nữ  
27 Tiến Nguyễn Thị Tiến Nữ  
28 Tâm Phan Thị Tâm Nữ  
29 Hằng Ngô Thị Hằng Nữ  
30 Thu Phạm Thị Hoài Thu Nam  
31 Tuyết Trần Thị ánh Tuyết Nữ  
32 M.Trung Văn Minh Trung Nam  
33 Thanh(AN) Nguyễn Thị Thanh Nữ  
34 Hiệu Phan Hiệu Nam  
35 Hiệu2 Phan Hiệu2 Nam  
36 Thanh(TD) Bùi Viết Thanh Nam  
37 Thanh2 Bùi Viết Thanh2 Nam  
38 Hoa Hà Thị Nhị Hoa Nữ  
39 K.Hồng Phan Thị Kim Hồng Nữ  
40 Nga Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ  
41 Phụng Hồ Thị Kim Phụng Nữ  
42 Quyên Đường Đõ Quyên Nam  
43 Oanh Phạm Thị Kế Oanh Nữ  
44 H.Sơn Nguyễn Hồng H.Sơn Nam  
45 Bắc Nguyễn Văn Bắc Nam  
46 Hải_V Lê Thị Hải_V Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net