SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Dân tộc Nội Trú Ngọc Hồi
Học kỳ 1, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 07/12/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Hồ Viết V.Nam2                                                            
Trịnh Thanh Hùng   10D       11B 11B 10E 10E 11A 11B 10E   10D 10D 11A 11A   11B   10E 11A 10D              
Hồ Viết V.Nam3                                                            
Nguyễn Văn Thăng         10A       10A 10A               11C   10A     11C     11C 11C      
Hồ Viết V.Nam1                                                            
Võ Thanh Tùng                                                            
Nguyễn Lưu Thủy Diệu   12B 12B   10D 10B                   12B 12B   10B             10D 10D 10B   10D
Võ Thị Hồng Lệ           10A 10C 10C   12A 12A 12A             10C 12A 10A 10A                
Trịnh Thị Thuỳ   11C 11C 11A 11B 10E 10E   11A 11B       11B             11C 10E 11A              
A Tổng                                                            
Nguyễn Thành Công       10A 10E           12B         12A 10A 10E   10D           12B 12A 11A 10D 11A
Quyền Thị Thực                     10D 10B 11C               10C   11B     11A   10E 10A  
Lê Hữu Hải   11B 11A   11C           11C 11B   11A                                
Đinh Hữu Hạnh     12A 12B     10A 10D 12A 10E   10C   10E     10B 10C 10A 12B   10D 10B              
Dương Thị Đức       10E   10C 11C 11B   10D           10C   10A                   10C 10B 10C
Hồ Thị Mai Lý                                                            
Lê Văn Xô                                                            
Nguyễn Thanh Sơn               12B 12B                         12B 12B              
Trần Thị Huyền Trang                                                            
Đặng Thị ánh Tuyết                         12A   12B                       12B 12A   12A
Hoàng Thị Hà                         10C 10B 10A 10D 10C 11B     10B         10A 11A 10D 11C 11C
Nguyễn Xuân Quang     10E 12A 12B                                               10E 10E
Huỳnh Thị Thanh Hường       11B 12A 11C   10B               10B   12B 11A 11B               11C 11A 10B
Võ Chí Chiến   10A       10D 10D 10A               10A 10D 10D 10E 10E 11B 11B 10A     10E 10E 11B 11B  
Nguyễn Thị Kiều Phước                                                            
Phạm Thị Thúy                                                            
Nguyễn Thị Tiến   10C       12B 12B   10B 10C 10C   12B 12B 10B                     10B 10B   10C  
Phan Thị Tâm   11A       12A   11A 11C 11C             12A   11C 11A 11A 11C   12A 12A          
Ngô Thị Hằng       10D 11A           10B 11C 11A         10B 10D 11C                    
Phạm Thị Hoài Thu   10E 10A   10C           10E 12B 10A                   10C 12B 12B          
Trần Thị ánh Tuyết     11B                                     12A 12A     12A 11B     11B
Văn Minh Trung                                                            
Nguyễn Thị Thanh                                                            
Phan Hiệu                                                            
Phan Hiệu2                                                            
Bùi Viết Thanh                                                            
Bùi Viết Thanh2                                                            
Hà Thị Nhị Hoa                                                            
Phan Thị Kim Hồng                                                            
Nguyễn Thị Thanh Nga                             10E 10E 10E   12B 10C 12B 10C 10E     10C 10C 12B 12B 12B
Hồ Thị Kim Phụng                                                            
Đường Đõ Quyên   10B 10B 11C   11A 11A   10D 10B 11A 10D 10D 11C   11C 11C 11A     10D 10B                
Phạm Thị Kế Oanh   12A 10D 10C     10B 11C 11B 12B   11A 10E 10A                                
Nguyễn Hồng H.Sơn                                                            
Nguyễn Văn Bắc     10C 10B 10B   12A 12A 10C       10B 10C 10C     12A 12A 10B                    
Lê Thị Hải_V                     10A 10A 11B 12A 12A 11B 11B       12A         11B 10A 10A 12A 10A

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net