SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Dân tộc Nội Trú Ngọc Hồi
Học kỳ 1, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 07/12/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Hồ Viết V.Nam2                                                            
Trịnh Thanh Hùng   10D 10E     11A   11B     11B   10E               11A 10D                
Hồ Viết V.Nam3                                                            
Nguyễn Văn Thăng 11C 10A 10A                                       11C              
Hồ Viết V.Nam1                                                            
Võ Thanh Tùng                                                            
Nguyễn Lưu Thủy Diệu 10D 10B                                                        
Võ Thị Hồng Lệ                     10C   10A                                  
Trịnh Thị Thuỳ           11B 11C         10E 11A                                  
A Tổng                                                            
Nguyễn Thành Công                                                            
Quyền Thị Thực                                                            
Lê Hữu Hải 11B 11B 11A     11C 11A 11A                         11C 11C 11B              
Đinh Hữu Hạnh                                                            
Dương Thị Đức                                                            
Hồ Thị Mai Lý                                                            
Lê Văn Xô                                                            
Nguyễn Thanh Sơn           12B 12B                                              
Trần Thị Huyền Trang                                                            
Đặng Thị ánh Tuyết   12B 12B                                   12A 12A                
Hoàng Thị Hà                                                            
Nguyễn Xuân Quang 12A 12A                                     12B 12B                
Huỳnh Thị Thanh Hường                                                            
Võ Chí Chiến           10D 11B                           10A 10E                
Nguyễn Thị Kiều Phước                                                            
Phạm Thị Thúy                                                            
Nguyễn Thị Tiến 12B           10B 12B       10C                                    
Phan Thị Tâm     11C     12A 12A                             11A                
Ngô Thị Hằng 10B 11C 10D       10D 10B     11A 11A 11C                                  
Phạm Thị Hoài Thu           10C 10C       10E 10A                 10E 10A                
Trần Thị ánh Tuyết                       11B 11B                                  
Văn Minh Trung                           11C   12B 12A 11A 11B                      
Nguyễn Thị Thanh                                                            
Phan Hiệu           10A 10A 12A 12A   10B 10B                     12B 12B            
Phan Hiệu2                                                            
Bùi Viết Thanh     11B 11B   10E 10E 11C 11C   10D 10D                 10C 10C 11A 11A            
Bùi Viết Thanh2                                                            
Hà Thị Nhị Hoa                                                            
Phan Thị Kim Hồng                                                            
Nguyễn Thị Thanh Nga 10E 10E 10C               12B 12B 10C                                  
Hồ Thị Kim Phụng                                                            
Đường Đõ Quyên 11A 11A 10B     10B   10D     11C 11C                 10D                  
Phạm Thị Kế Oanh                     12A   12B                                  
Nguyễn Hồng H.Sơn                                                            
Nguyễn Văn Bắc 10C 10C 12A                                   10B 10B 12A              
Lê Thị Hải_V 10A                   10A 12A 12A               11B 11B                

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net