Chi bộ trường PTDTNT Ngọc Hồi tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại TCCS Đảng và Đảng viên năm 2020

Chi bộ trường PTDTNT Ngọc Hồi tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại TCCS Đảng và Đảng viên năm 2020

Lượt xem:

13h30 chiều ngày 7/12/2020 Chi bộ Trường PTDTNT Ngọc Hồi tiến hành Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại TCCS Đảng và Đảng viên năm 2020 ...
Tập huấn SMART LMS-Bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

Tập huấn SMART LMS-Bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

Lượt xem:

Nháy vào đây để đăng nhập tài khoản Nháy vào đây để xem video hướng dẫn học tập Tài khoản học viên (Giáo viên và Cán bộ quản lý phổ thông) 3.1. Thời gian: + CBQL bắt đầu từ ngày 26/11/2020 + GV: bắt đầu từ ngày 6/12/2020       3.2. Chức năng và nhiệm vụ Cập nhật thông tin tài khoản cá nhân chính xác Đăng ký đúng môn học... ...